دکتر مریم حاجی احمدی

  • 715 مشاهده

دکتر مریم حاجی احمدی

  • 715 مشاهده

درباره  دکتر مریم حاجی احمدی

زمینه تخصصی :
دندانپزشکی کودکان

تحصیلات:
دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان از دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رتبه دوم بورد تخصصي كشور،عضو هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي اصفهان

تخصص (ها)

  • بورد تخصصی
  • دندانپزشکی کودکان

در شبکه بیمه

  • خدمات درمانی